top of page

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Protokoll fra Generalforsamling

VEDTEKTER

 

for Grensen borettslag
Org. nr. 948 310 538,

 

Vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling den 
15. februar 2006, med senere
endringer og sist i ordinær
generalforsamling 4. mai 2022.

Se vedlagt PDF. 

 

HUSORDENSREGLER

 

Vedtatt i styremøte den 04.09.2023 med
virkning fra 01.10.2023

Se vedlagt PDF.

REGISTRERING AV DYREHOLD

Her finne du følgende regler som
gjelder 
dersom du har eller ønsker
å dyrehold i 
Grensen borettslag.

Se vedlagt PDF.

LADESTASJONER FOR  EL-BIL

Det er begrenset antall ladestasjoner
på Grensen
Borettslag. For å sikre en 

rettferdig fordeling av lade-tid mellom 

de respektive bileierne, må lade-avtale

fylles ut av bileier samt signeres av
styreleder. 

Se vedlagt PDF.

BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT

TIL  PRIVATE HAGEPARSELLER M.M.

Dette dokumentet beskriver bruksrett
og 
vedlikeholdsplikt for private
hageparseller, samt rettningslinjer for

gjerder og skjermvegger i Grensen

borettslag.

Se vedlagt PDF.

SKILT TIL POSTKASSE OG UTVENDIG RINGEKLOKKE

Har du nettopp flyttet inn, endret navn
eller 
fått nytt familiemedlem er det
viktig at din postkasse og/eller

ringeklokke til din blokkleilighet er
merket korrekt. Vi ber deg fylle ut
vedlagte dokument og levere 
det til
Åsbråten Servicesentral i 
Grensestien 23. 

Se vedlagt PDF.

Trafikk- og parkeringsbestemmelser

Trafikk- og parkeringsbestemmelser.PDF

VIKTIGE TELEFONNUMMER

PARKERING Smart Security AS (vakt telefon) TLF: 22 10 18 05

BOMILJØVEKTER                    Tlf: 916 60 516

Garasjeporter (Hørmann)    Tlf: 09920 

 

Fjernvarme (Hafslund)          Tlf: 815 20 040

Strøm (Hafslund)                     Tlf: 815 30 400   

Rørlegger (VVS-gruppen)       Tlf: 948 80 836

Lås-smed                                  Tlf: 901 99 590   

Svendsen Glass-service        Tlf: 23 24 50 20

 

Internett og TV

Grensen Borettslag har kollektiv avtale med GET AS. Kostnad for grunn-tv-pakken betales gjennom fellesutgiftene. Gjennom avtalen har også borettslaget inngått avtale om levering av kollektivt bredbåd.

 

Avtalen med GET er reforhandlet, og ny avtale trådte i kraft mai 2017. Den nye avtalen inneholder også kollektivt bredbånd. Avtalen innebærer at alle for tilgang til bredbånd med hastighet på 5/5 Mbps data er inkludert i fellesutgiftene. De som ønsker høyere hastighet utover dette, må selv ta kontakt med GET. Dette gjelder også for tv-kanaler utover grunnpakka.

 

Avtalene med GET fremforhandles av selskapet Multinett AS, som eies av de største borettslagene på Holmlia.

 

Multinett AS har som formål å fremforhandle gode avtaler innenfor radio, TV og telekommunikasjon for beboerne på Holmlia. Det betyr at man oppnår storkundefordeler som gir gunstigere priser enn om hver andelseier selv skulle inngå avtaler med GET AS, eller andre leverandører av tv- og internett.

 

Grunnpakken for radio og TV fra GET betales som en del felleskostnadene i borettslaget. Fellestilbudet gjelder kun tjenester levert i kabel-TV-nettet, dvs. radio og TV, samt internett-aksess (bredbånd) og telefoni via såkalt kabelmodem. Les mer på www.multinett.no.

 
Motorvarme i garasjene

 

Alle garasjeplassene vår har stikkontakt for tilkopling av motorvarmer

Alle garasjeplassene våre har mulighet for kople til motorvarmere i vanlig stikkontakt.

For noen år siden ble det montert tidsstyring på disse kursene fordi de bl.a. ble brukt til lading av elbiler, noe dette nettet ikke er dimensjonert for eller i teknisk stand til som inntil videre ikke er tillatt.

Det er én sikringskurs som dekker seks parkeringsplasser. Dersom det ikke er strøm i din kontakt i de periodene det skal være (se nedenfor) betyr det trolig at sikringen på den aktuelle kursen har gått, og dette skyldes som regel jordfeil eller andre skader på en motorvarmerledning. Sjekk din egen ledning så du vet at den alltid er i orden.

Tidsperiodene da det skal være strøm i dette anlegget er:

  • 05.00 - 09.00

  • 11.00 - 14.00

  • 16.00 - 20.00

  • 22.00 - 01.00

 

Dersom det ikke er strøm i kontakten din i disse periodene kan du ta kontakt med styret på vår epostadresse, så skal vi få sjekket hva som er galt. Husk å oppgi hvilken garasje og hvilken parkeringsplass (nummer) det gjelder.

LADESTASJONER FOR EL-BILER
(Under oppdatering)
 

U

Chrisiania Forvaltning og Eiendom (CFE).
 

Skal du rydde i leiligheten/bod/kjeller eller hage? Styret har gjort en avtale med Chrisiania Forvaltning og Eiendom (CFE). De var her sist i oktober 2017. Det er avtalt i første omgang at de kommer tre ganger i året.

 

Første henting er 30. mai 2018 og neste er 31. oktober 2018. Det vil komme mer informasjon og bekreftelse av dato for henting av søppel i begynnelsen av mai og oktober 2018. 

FEIING AV GANGVEIER

Vi ber om at grusen som er feiet inn på gangveien blir liggende, for at feiebilen har mulighet til å få med seg mest mulig.

 

Neste dato for feiing er 11.mai 2018.

GRØNMO GJENBRUKSSTASJON

Borettslaget hadde tidligere en carport men den var åpen siste gang i mars 2017.  Dersom du ønsker å kaste noe utenom de gangene Chrisiania Forvaltning og Eiendom (CFE) er i borettslaget er nærmeste sted å levere avfall på Grønmo Gjenbruksstasjon.

Gjenbruksstasjonen på Grønmo, som ligger i Sørliveien 1, er et tilbud fra Renovasjonsetaten i Oslo kommune til privathusholdninger. Grønmo ligger kun ca 12 minutters kjøring fra oss.

Her kan du levere inntil 2,5 kubikkmeter med avfall som du sorterer selv i de ulike stasjonene på anlegget. Det er alltid personell til stede som veileder og kontrollerer at avfall kastes i riktig container.

Se egen nettside for Grønmo Gjenbruksstasjon.

 

Kort kjørebeskrivelse:

  1. Kjør forbi Holmlia senter og ta av mot Hauketo på Ljabrudiagonalen (Rv 155)

  2. Ta til venstre på Nedre Prinsdalsvei forbi Hauketo stasjon mot Bjørndal og Klemetsrud. Følg Rv 155

  3. I rundkjøringen under broen for E6 kjører du mot E6 Nord i 130 m og tar deretter til høyre på Sørliveien, følg skiltene til gjenbruksstasjonen

 

Kart som viser kjøreruten finner du HER

ÅSBRÅTEN SERVICESENTRAL

Åsbråten Servicesentral er en tjeneste med vaktmestere og snekkere som jobber på de fire borettslagene men daglig vedlikehold av nabolaget.

Åsbråten Servicesentral eies av:
Bertramjordet brl, Åsbråten brl, Dyretråkkets brl og Grensen brl.

Åpningstider
  • Hverdager fra kl 09.00 - 15.00

Slik kommer du i kontakt med Åsbråten Servicesentral


Besøksadresse: Grensestien 23, underetasjen på Tun 2

Telefon: 22 61 04 52

E-post: asbraten.servicesentral@multinett.no

Beboertjenester

Servicesentralen tilbyr også ulike beboertjenester som kopiering (farge/sorthvitt), nøkkelkopiering, bytte av låser, osv. Dette er tjenester som avtales og gjøres opp direkte mellom beboer og Servicesentralen og som borettslaget ikke har noe med.

             

             Vipps: 603519

bottom of page