top of page

Når uhellet er ute!

Dette gjør du hvis uhellet er ute eller at det oppstår alvorlige hendelser utenfor åpningstiden til Servicesentralen.

 

I tidsrommet fra kl.08:00 til kl.10.00 og kl.14.00-kl.16.00 send mail til styreleder: beate.framdal@gmail.com

Hva er uhell og hendelser? Når noe skjer med:

· Vann

· Kloakk

· Skadedyr

· Elektrisitet eks. varmegang i kontakter og sikringer eller at strømmen blir borte

· Feil på garasjeporten

 

Eksempel på situasjoner som ikke er uhell/hendelser:

· At andelseier har glemt bomnøkkelen eller mistet nøkkelen til garasjen

 

Første sjekk/undersøkelse av uhellet/hendelsen

 

Grensen Borettslag dekker den første sjekken av skaden/utrykningen og kan faktureres borettslaget direkte. Denne skal inneholde en god nok beskrivelse til at vi kan avgjøre hvem som skal bære kostnadene ved å håndtere skaden. Dersom dette er andelseier, vil styret krevet at borettslaget får tilbakebetalt beløpet (regress).

 

Hensikten er at håndverkeren ikke skal være i tvil om at fakturaen for den første utrykningen blir betalt, Og både andelseieren og borettslaget får en vurdering av fagperson/håndverker som styret og andelseier kan forholde seg til.

 

Hvem gjør hva?

- Er det en forsikringssak, håndteres den av USBL forsikring og med det forsikringsselskapet vi til enhver tid har avtale med. USBL er også kontaktpunkt for styret og/eller andelseier/Servicesentralen

- Egendelen blir normalt fakturert borettslaget, som så igjen vil viderefakturerer andelseier dersom vedkommende skal belastes for kostnadene.

- Akutthjelp og første sjekk av skaden betales først av den som bestiller tjenesten.

· Dersom andelseier har bestilt tjenesten og det er borettslaget som er ansvarlig vil andelseier få pengene igjen.

Hvem ringer du?

Vannskade/kloakk (rørlegger) VVS-gruppen: 948 80 836

Garasjeporter Hørmann: 09920

Låsesmed Follo lås og glassikring: 901 99 590 (Borettslaget dekker ikke regningen hvis du har låst deg ute, eller hvis det er brukt en ikke godkjent nøkkel).

Glass Glassmester Svenden: 23 24 50 20

Feil på fjernvarme-anlegget og strømanlegg

Hafslund Fjernvarme: Tlf.: 815 20 040

Hafslund Strøm: Tlf.: 815 30 400

Feil på kabel-TV Get kundeservice: Tlf.: 02123

Andre nummer Åsbråten Servicesentral: 22 61 04 52, kun i åpningstiden

 

Parkering Smart Security AS: 22 10 18 05

 

Bomiljøvekter Securitas: 916 60 516

Feil på elektrisk anlegg inne i din leilighet er andelseiers eget ansvar og da henvises det til å ringe et firma som har døgnvakt.

Endringer i telefonnummer, leverandører eller rutiner vil bli omtalt i På Grensen, som er styrets nyhetbrev til alle dere som bor her.

 

Det er også viktig at alle ved jevne mellomrom sjekker denne hjemmesiden.

bottom of page