top of page

Nedgravd søppelanlegg

Riving av søppelbod

 

​I  forbindelse med at vi skal anlegge nedgravde søppelanlegg må det på tun 1 rives en søppelbod, og på tun 4 skal det fjernes en platting og en sandkasse.

 

Allerede uken 41 (2017) starter Servicesentralen rivningsarbeidet.

 

Enviro Pac, leverandøren av de nedgravde søppelsystemet, starter også sitt arbeid i løpet av kort tid. 

 

Husk at mens disse arbeidene pågår er borettslaget et anleggsområdet, så pass på de minste blant oss.

 

Viser til tidligere utdelt skriv når det gjelder mer informasjon om hvor dere skal kaste husholdningsavfallet frem til det nye anlegget kan tas i bruk.

RIVINGSARBEIDER I UKE 41

I forbindelse med at vi skal få nedgravd søppelanlegg, starter Servicesentralen allerede til uken med forarbeidene.

På tun 1: Her vil søppelboden bli revet. Frem til anlegget er i drift må vi kaste søpla vår i containere, som vil bli satt ut.

På tun 1 vil det bli satt ut to containere mellom G3 og G4. Så vil flere containere bli satt opp på motsatt side.

På tun 4 vil plattingen bli revet og sandkassen vil bli fjernet.

Søppelrommet vil bli stående.

På tun 2, 3 og 4 skal du kaste søppel i bodene som vanlig, frem til det nedgravde anlegget kan tas i bruk.

Totalt vil det bli satt opp 12 containere.

HUSK at under pågående rivingsarbeider, og etablering av nedgravde søppelanlegg , vil deler av borettslaget være et anleggsområdet, så pass på barna.

Med vennlig hilsen

Styret

bottom of page