top of page

BOLIGTYPER

VÅRE BOLIGER

Vi har ialt 200 leiligheter fordelt på flere ulike hustyper og leilighetstyper som småhus-, rekkehus og blokkleiligheter.

Trehusbebyggelsen

Vi har åtte rekker med trehusbebyggelse, med en blanding mellom småhusleiligheter og rekkehusleiligheter. I tillegg har vi tre felleshus hvorav et blir brukt som styrekontor.

Rekkehusleiligheter

Vi har ialt 20 leiligheter av rekkehustypen.

Rekkehus, eller enebolig i rekke som er det korrekte navnet, er altså trehus der det kun er én leilighet pr. horisontaltdelt seksjon, dvs. at man ikke har naboer over eller under seg.

Disse leilighetene har fire rom, er på rundt 100 m2 og har egen inngang, veranda og utgang på bakkeplan der de fleste har anlagt hageparsell eller terrasse. I tillegg hører det med garasjeplass til alle rekkehusleilighetene.

 

Småhusleiligheter

Vi har ialt 70 leiligheter i såkalte småhus.

Småhus er trebygninger der det er mer enn én leilighet pr. horisontaltdelt seksjon, mens bygningene ellers er svært lik rekkehusene.

Det er flere kombinasjoner;

  • tre etasjer (sokkel-, første- og andre) med én treroms leilighet i hver etasje;

  • fireroms leilighet i sokkel- og første etasje, med en toroms leilighet i andre etasje;

  • toroms i første etasje med treroms i andre etasje

 

Størrelsen på leilighetene er fra 52 m2 (toroms) til 98 m2 (fireroms).

Alle leiligheten har veranda eller utgang på bakkeplan der mange har anlagt hageparsell eller terrasse. Fireromsleilighetene har både veranda og utgang på bakkeplan.

60 av de 70 småhusleilighetene har garasjeplass i fellesgarasjene våre.

Blokkene

Vi har fire lavblokker med tilsammen 10 oppganger og 109 leiligheter

I blokkene er det mange typer leiligheter med fra 2 til 4 rom pr. leilighet. Alle leiligheter har inngang fra felles trappeoppgang og har egen sydvendt terrasse/veranda.

81 av de 109 blokkleilighetene har egen garasjeplass i fellesgarasjene våre.

I underetasjen i blokkene er det låste parkeringshus for hele laget, der de fleste boenhetene disponerer parkeringsplass. Garasjene har automatiske porter og kvalifiserer til "låst fellesgarasje" med de fordeler dette har for forsikring av bilene.

bottom of page