top of page

STYRET

STYRET I GRENSEN BORETTSLAG

Styret i Grensen borettslag består av fem faste styremedlemmer valgt for to år av gangen og fire varamedlemmer valgt for ett år. Både faste styremedlemmer og varamedlemmene er aktivt med i styremøtene og har ulike ansvarsområder i laget vårt.

Styret konstiturerer seg med styreleder, nestleder og sekretær. Disse tre utgjør styrets arbeidsutvalg som bl.a. har som oppgave å forberede styremøtene våre.

I tillegg deler vi ut verv som informasjonsansvarlig, trafikk- og parkeringsansvarlig, vedlikeholdskomité, velkomstkomité og flere andre komiteer og utvalg. Her ønsker vi også at beboere som ikke er med i styret deltar. Alle verv honoreres.

Vi har Åpent styrekontor i styrerommet  første og tredje mandag  i hver måned i tidsrommet kl 1800 - 1900 der beboerne kan komme med spørsmål og andre ting.  Styremøtene våre holder vi omtrent hver tredje mandag kl 1900 - 2130.

Vi holder til i styrekontoret vårt i Grensestien 28, dvs. mellom Tun 3 og 4 øverst i området vårt, og vi kan kontaktes enten ved personlig oppmøte i styrekontoret, ved å legge et brev i postkassen. Vi deler postkasse med Service sentralen på Tun 2 eller ved å sende oss e-post til styret@grensestien.no

Nedenfor finner du mer informasjon om de faste styremedlemmene våre.

Styret i Grensen Borettslag
 

Styreleder:   Beate Framdal
Nestleder:   Øystein Sørensen

Styremedlem: Bahar Assad, Rita Krosl og Marius Solgård Møller

Varamedlem: Silje Bunæs, Ferdinand Fjeldvik, Norunn Kjenstad og Frank Johansen

Organisasjonsnummer: 948 310 538

Stiftet: 1982

Bransje: Borettslag

Grensen Borettslag er et hjem for alle. Området består av familier som kommer fra hele verden.

Et lite lokalsamfunn med barnehager, lekeområder, skoler, lokalbutikk - hvor man føler seg hjemme.

Beate Framdal WEB-ansvarlig

bottom of page