top of page

STYRET

STYRET I GRENSEN BORETTSLAG

Styret i Grensen borettslag består av fem faste styremedlemmer valgt for to år av gangen og fire varamedlemmer valgt for ett år. Både faste styremedlemmer og varamedlemmene er aktivt med i styremøtene og har ulike ansvarsområder i laget vårt.

Styret konstiturerer seg med styreleder, nestleder og sekretær. Disse tre utgjør styrets arbeidsutvalg som bl.a. har som oppgave å forberede styremøtene våre.

I tillegg deler vi ut verv som informasjonsansvarlig, trafikk- og parkeringsansvarlig, vedlikeholdskomité, velkomstkomité og flere andre komiteer og utvalg. Her ønsker vi også at beboere som ikke er med i styret deltar. Alle verv honoreres.

Vi har Åpent styrekontor i styrerommet  første og tredje mandag  i hver måned i tidsrommet kl 1800 - 1900 der beboerne kan komme med spørsmål og andre ting.  Styremøtene våre holder vi omtrent hver tredje mandag kl 1900 - 2130.

Vi holder til i styrekontoret vårt i Grensestien 28, dvs. mellom Tun 3 og 4 øverst i området vårt, og vi kan kontaktes enten ved personlig oppmøte i styrekontoret, ved å legge et brev i postkassen. Vi deler postkasse med Service sentralen på Tun 2 eller ved å sende oss e-post til styret@grensestien.no

Nedenfor finner du mer informasjon om de faste styremedlemmene våre.

Styret i Grensen Borettslag
 

Styreleder:   Beate Framdal
Nestleder:   Øystein Sørensen

Styremedlem: Bahar Assad, Steffan Harjo og Rita Krosl

Varamedlem: Unni Johansen, Himmet Dogan, Marius Solgård og Silje Bunæs

Organisasjonsnummer: 948 310 538

Stiftet: 1982

Bransje: Borettslag

Grensen Borettslag er et hjem for alle. Området består av familier som kommer fra hele verden.

Et lite lokalsamfunn med barnehager, lekeområder, skoler, lokalbutikk og hvor en føler seg hjemme.

Beate Framdal WEB-ansarlig

bottom of page