Generalforsamling 2018


Til andelseierne!

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2018 i Grensen Borettslag som avholdes 7.mai 2018.

I henhold til lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Grensen Borettslag vil bli avholdt 7.mai 2018.

Vi gjør oppmerksom på at det ar bare saker som er nevnt i innkalling som kan behandles på borettslaget generalforsamling, Frist til å melde inn saker er 20. mars 2018, dette kan sendes til styret@grensestien.no eller beateframdal@gmail.com

Vennligst les informasjonsbrev som er levert i alles postkasser.

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg