top of page

Nyhetsbrev fra styret nr.3 oktober 2017

Kamera-overvåking i alle garasjene

Det er inngått avtale med Sikkerhetsgruppen om installering av kameraovervåking i alle garasjer. Fra operasjonssentralen vil vektere følge med på det som skjer i våre garasjer hele døgnet, og vil også kunne snakke til uvedkommende som oppholder seg i garasjen eller påtale ikke ønskede aktiviteter.

I tillegg har borettslaget inngått en ny avtale med Securitas. Dagens ordning med en vekter som kommer mellom kl.17. og kl.19.00, dekker ikke lagets behov. Funn av gjenstander som tilsier at det er begått alvorlig kriminalitet i garasjene, er bakgrunnen for tiltakene.

I tillegg har styret mottatt bekymringsmeldinger fra beboere om at de ikke opplever det som trygt og ferdes i ”egen” garasje.

Riving av søppelbod

I forbindelse med at vi skal anlegge nedgravde søppelanlegg må det på tun 1 rives en søppelbod, og på tun 4 skal det fjernes en platting og en sandkasse. Allerede denne uken starter Servicesentralen rivningsarbeidet. Enviro Pac, leverandøren av de nedgravde søppelsystemet, starter også sitt arbeid i løpet av kort tid.

Husk at mens disse arbeidene pågår er borettslaget et anleggsområdet, så pass på de minste blant oss. Viser til tidligere utdelt skriv når det gjelder mer informasjon om hvor dere skal kaste husholdningsavfallet frem til det nye anlegget kan tas i bruk.

Halloween

Tirsdag 31.oktober, og noen bruker kanskje helgen, til å feire dagen barn er mer glad i enn oss voksne. For da er det tid for Halloween. Så kan vi voksne synes det vi vil, men det er moro for de små.

Siden dette er en litt omstridt feiring, kan denne an denne enkle regelen følges: Hvis du ikke vil ha besøk – slukk utelyset ditt.

Her i borettslaget er mange foreldre flinke til å bli med barna rundt på knask eller knep, og fortjener ros for det.

Boder og sykler

Da borettslaget ble bygget for over 30 år siden, ble nok ikke størrelsen på sykkelbodene bygget for familiers behov i2017. I forbindelse med overgang til nedgravde søppelanlegg, vil det bli frigjort en del søppelboder som styret harvedtatt å gjøre om til sykkelboder for de som bor i blokker, så langt det er mulig.

Med unntak for to oppganger på tun 4, har alle oppgangene i borettslaget små boder. Styret jobber også med å finne sykkelstativ som kan festes på veggen inne i bodene for å gjøre mer plass til barne-vogner.I henhold til lover og regler for Helse-,miljø og sikkerhet skal det ikke oppbevares barnevogner i oppgangene.

Oppussing avoppgangene

Hver høst legges budsjettet for neste år. Under årets budsjettbehandling har styret satt av penger til å pusse oppoppgangene i blokkene. Mange oppganger bærer preg av det er en stund siden de ble pusset opp. Det er viktig atet borettslag holder samme standard, uansett hustype, og handler om trivsel og stolthet. Og så handler det litt ommarkedsverdi.

Ny carportløsning

Onsdag 25.oktober skjer det mange sikkert har ventet på, nemlig dagen for ny carportløsning. Styret har inngåttkontrakt med Christiania Forvaltning og Eiendom AS (CFE) om henting av all type avfall som ikke SKAL kastet i denvanlige søpla. Det vil si elektriske ting, møbler, restmaterialer etter oppussing, tekstiler med mer. Alt det vi før fraktetopp i Carporten.

For å tenke grønt og gjenbruk vil det bli lagt opp til at folk kan gå rundt og se om de har brukt for det andre har satt ut. En manns søppel, kan være andres gull. CFE stiller med tre mann, og det vil også være folk fra styret til stedet.

Et eget infoskriv med hvordan dette skal organiseres og gjennomføres kommer senere.

Sammen for et godtlokalmiljø på Holmlia

I kjølvannet av skyte-episoden fredag kveld, ble det søndag arrangert et ressursmøte for å legge en plan for hva vi skal gjøre for å sikre alle et godt og trygt bomiljø. Til stedet på møtet av representanter fra borettslagene, Natteravnene, Bush og en lokalpolitiker fra MDG.

På kort sikt vil det bli arrangert et møte i regi av BUSH, der barn, unge og voksne kan snakke om det som har skjeddmed fagfolk. Mange utrykker redsel, og det er viktig at slike følelser blir håndtert på en profesjonell måte. Merinformasjon om tid og sted kommer senere. Det jobbes også med å få mobilisert et folkemøte, der ansvarlige politikere og representanter for politiet må svare for seg.

Mange Holmlianere mener at området har vært en salderingspost i politikernes budsjetter, til tross for at man står overfor en del utfordringer. Bak skuddene står et tungt kriminelt miljø, slik at dette er en sak for politiet. Men vi vet at forebygging er viktig for å stoppe rekruttering. Derfor må det også jobbes med langsiktige tiltak. Vi vet blant annet at lediggang og utenforskap er roten til alt vondt.

På kort sikt vil det bli opprettet en egen Natteravngruppe for Åsbråten-området, og det vurderes også kamera-overvåking av torvet.

Følg med på Facebook gruppen "Grensen Borettslag" for første Oppstartmøte for Natteravnene på Holmlia (Avd. Åsbråten) er 13.oktober 2017 kl 20.3. på Dyretråkket 32.

Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page