top of page

På Grensen - Nr.3 November 2016

Åsbråten sameie/Service-sentralen

Det er de 4 borettslagene her på Åsbråten som eier Åsbråten Sameie. I styret for sameiet sitter 2 styre-medlemmer fra hvert hvert borettslag. Her kommer en orientering.

Den 27/10 ble det avviklet ekstraordinær general-forsamling i Åsbråten sameie. Styreleder, Henning Hoel hadde på forhånd stilt sin plass til disposisjon, og til ny styreleder ble valgt Nils Seland.

Nils Seland har mer enn 20 års bakgrunn fra profesjonelt arbeid innen organisasjon og ledelse, og da i hovedsak med organisasjonseid nærings-vikrksomhet - slik som Sameiet er. Videre er han utdannet bedriftsleder og gartner og har vært selvstendig næringsdrivende i 16 år.

Styret i sameiet er samstemmige om at vi har ett felles mål med vårt arbeid, nemlig å kunne tilby best mulig tjenester til best mulig pris. Den idéelle målsettingen vil være at det også i fremtiden er Servicesentralen som er leverandør av vakt-mestertjenester og snekker-tjenester, men forutsetningen er at tjenestene er konkurransedyktige sammenlignet med andre aktører i markedet. Dette må gjelde kvalitet, pris og tilbud.

Det er nå lang tid siden Servicesentralens virksomhet er evaluert. Sameiets styre har derfor bestemt at det skal gjøres en grundig vurdering av selskapets tilbud for å få oversikt over behov, kvalitet og kostnad. Arbeidsgrupper er nedsatt og det vil nå bli utarbeidet en framdriftsplan som skal sikre at vi får se resultater av arbeidet så snart som mulig.

Et samlet Sameiestyre er nå innstilt på et konstruktivt og positivt samarbeid til felles beste for alle de fire borettslagene på Åsbråten - både som eiere og kunder.

Tette rør gir høye regninger

I den siste tiden har boretts-laget hatt ekstra utgifter til spyling og utskifting av rør. Tette rør skyldes i hovedsak at det kastes våtservietter, papir fra tørkerull, bind og tamponger i do. Eller at olje som brukes til matlaging tømmes ut i vasken eller i do. Når regningene fra rørleggere og andre firmaer skal betales, så går dette utover felleskostnadene (husleia). Husk at det bare er dopapir som kan kastes i do. Matolje e.l. kan f.eks fryses og deretter kastes i den grønne posen.

Nedgravde avfallskontainere

Noen vil kanskje ha lagt merke til at det har kommet/vil bli tatt i bruk avfallskontainere i Bertramjordet borettslag. Styret i Grensen har også vurdert et slikt tiltak, og har fått gjennomført foreløpige undersøkelser/befaringer i samråd med kommunale myndigheter. Prosjektet anser vi har interesse for flere av borettslagene på Åsbråten. Styret tar sikte på å ta saken opp på generalforsamlingen i 2017.

Støy på tun og i leiligheter

Styret har igjen fått henvendelser om støy i leiligheter.

Vi minner derfor om våre Husordensregler, som finnes i Beboerpermen, del 3A. Der står det at det skal være ro i uteområder etter kl 21.00, og i leilighetene etter kl 22.00.

Oppussing mv er hyggelig for den det gjelder, men støyende virksomhet i den forbindelse skal ikke skje etter nevnte klokkeslett. Innebærer oppussingen også boring og banking, bør man vurdere om det er mulig å avslutte slikt arbeid før de ovennevnte klokkeslettene. Tenk på naboene, små barn går jo tidlig til sengs mens noen voksne kanskje skal tidlig opp neste dag.

Ladeplasser for El.biler

El.ladeplassene er nå klare.

2 av plassene er allerede i bruk.

Det er derfor fortsatt mulig å inngå avtale om bruk av plassene.

Interesserte kan ta kontakt med styret på neste åpent styrekontor.

Prisen for bruk av ladeplasser er 400 kroner pr måned.

Vask og maling av parkeringsplasser i garasjene

På grunn av kostnadene vil vask og ny oppmerking (maling) av parkerings-plassene under blokkene bli gjennomført først neste år (2017).

Pepperkaker og gløgg

Styret inviterer alle til pepperkaker og gløgg på siste åpne styrekontor før jul, mandag 19.desember fra klokken 18.00 – til klokken 19.00.

Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page